Moyka egy évvel okosabb (?)


Moyka 2019 Szilveszterén

Moyka 2020. január 6-án töltötte be boldog kutyaleány életének 16. hónapját. Nézzetek a képre! Erről csak az engem naponta elbűvölő hovi-szépsége sugárzik és már szinte a felnőtt okos kutya tekintetével szuggerálja a szemlélőt. Ámde hitelesen tanusíthatom, hogy az “okossága” alig változott az eltelt egy év alatt, pedig Mandával közösen, sőt együttműködve a szombathelyi Kutytanoda trénereivel rengeteg energiát fektettünk be Moyka fejlesztésébe azaz okosításába. Ő azonban szigorúan kitart az önálló döntési szabadság érvényesítésének doktrínája mellett és csupán alantas megvesztegetéssel (értsd jutifalatokhoz többnyire érdemtelen módon való hozzájutás) esetén produkálja az általunk elvárt viselkedést. Az azonban már az eddiekből is egyértelműen kiderült, hogy mi lesz belőle, ha nagy lesz: FOCISTA – de csakis
kis hazánkban. Ugyanis a magyarországi focikultúra (?) legtöbb sajátossága már visszatükröződik a viselkedéséből. Ezt videófelvétellel és némi magyarázattal kiegészítve fogom bemutatni egy következő bejegyzésben.